Dagis

dagisÖgoninflammation är, tillsammans med förkylning, något som ständigt är aktuellt på dagis.

Eftersom många barn vistas under samma tak, och också leker nära varandra sprids smitta snabbt mellan barnen när någon är förkyld eller har en ögoninflammation. Barn som vistas på dagis är oftare sjuka än andra barn, och det kan man nog se som en självklarhet av just den anledningen.

Rekommendationerna när ditt barn är förkylt brukar vara att du ska hålla barnet hemma om han eller hon är sjuk, alltså påverkad så att det kan vara jobbigt att orka med dagis.

Ögoninflammation ses som allvarligare

Som sagt, med en förkylning kan du låta ditt barn gå till dagis om det inte mår dåligt, men när det handlar om ögoninflammation blir det oftast ett helt annat läge.

Många dagis säger nej till ditt barn så länge det har synliga tecken på en ögoninflammation, och skyller då på den stora smittorisken, och visst kan man förstå dem. Ögoninflammation är mycket smittsamt, och just på dagis, bland små barn, sprids den snabbare än snabbt. Det beror förstås på att barnen leker tätt tillsammans. Ett barn som har ögoninflammation gnuggar sig i ögonen eftersom det är irriterande med vätska och klet, och det kanske också kliar eller gör ont.

Sedan rör barnet vid en leksak eller vid ett annat barn, och så har smittan spridits, och att personalen på dagis vill undvika denna smittspridning är inte så svårt att förstå.

Sjukvården ger andra signaler

Om man frågar sjukvårdsrådgivningen får man antagligen lite andra besked än de man får på dagis.

Där sägs, att om ditt barn bara har en lindrig ögoninflammation med röda ögon och lite vätska kan det vara på dagis, om det inte är påverkad på annat sätt. Det betyder att du skulle kunna låta barnet gå till dagis med en liten inflammation.

Naturligtvis släpper du inte ditt barn till dagis om det finns var i ögat.

Dels skulle det förstås bli ett stort problem för dagispersonalen om de måste tvätta ögonen på barnen flera gånger om dagen, dels behöver ditt barn vara hemma då. Även inom sjukvården säger man att ett barn med en kraftig ögoninflammation ska vara hemma, och då ska du inte släppa iväg ditt barn till dagis förrän det slutat vara.

Ibland kan man behandla ögoninflammation med antibiotika som ges i form av ögonsalva eller ögondroppar, och om ditt barn får en sådan behandling kan du låta barnet gå till dagis när behandlingen pågått i två dagar. Då ska smittorisken vara över, och om barnet blivit bättre kan det då vara på dagis.

Ögoninflammation dagis – olika viljor

Detta med ögoninflammation och dagis har blivit ett hett ämne, då föräldrar vill skicka barnen till dagis så snabbt som möjligt, och dagis vill undvika smitta i möjligaste mån.

Man kan se det ur olika perspektiv, och de rekommendationer som kommer från sjukvårdshåll bygger på att man inte ser ögoninflammation som en allvarligare åkomma än förkylning.

Men, ur personalens perspektiv får man också lägga till de extra besvär det innebär, om man på dagis ska ta emot alla barn som har en något så när lindrig ögoninflammation. Om alla barn på en avdelning har kladdiga ögon som behöver tvättas titt som tätt påverkar det naturligtvis förskolans aktiviteter rejält, och dessutom kanske man också måste ta konflikter med föräldrar som har svårt att sätta gränsen för när en ögoninflammation är så kraftig att barnet ska vara hemma.

Det finns alltså flera sätt att se på saken, men rent medicinskt kan ditt barn alltså vara på dagis om ögonbesvären är lindriga, och barnet inte på något sätt är påverkat av dem.

 Se även ögoninflammation och barn.