Behandling

Ögoninflammation behandling, tips och tricks, egen vård, virus, bakterier och antibiotika.

Har du eller ditt barn drabbats av en ögoninflammation så funderar du förstås på hur denna åkomma kan behandlas.

En ögoninflammation kan vara mycket smärtsam och besvärlig, och du önskar antagligen en snabb och effektiv behandling som genast lindrar besvären.

Att ha ont, eller klåda i ögonen som dessutom hela tiden är kladdiga eller vätskefyllda så att det är svårt att se klart är inte roligt, och när du vaknar på morgonen och inte kan öppna ögonen eftersom varet har klibbat ihop ögonlocken under natten vill du förstås ha snabb hjälp.

Egen vård först

De flesta ögoninflammationer behandlar man inte till att börja med.

De brukar gå över av sig själva efter några dagar, så rådet du får till en början är att tvätta ögonen med ljummet vatten. Du kan också använda dig av koksaltlösning, men ljummet rent vatten fungerar lika bra. Blöt en kompress eller bomull, och badda/ tvätta från den yttre ögonvrån och in emot den inre ögonvrån. Tvätta händerna noga med vatten och tvål, så att du inte sprider smittan till andra ögat, eller till andra människor.

Har du bara inflammation i det ena ögat kan du nog räkna med att det kommer i det andra också, för i de flesta fall får man inflammation i båda ögonen, även om det oftast startar med ett öga först.

Om inte besvären går över på fem dagar, eller om inflammationen är mycket kraftig ska du kontakta läkare.

Ögoninflammation behandlingen kan se olika ut

En ögoninflammation är vanligen orsakad av en virus- eller bakterieinfektion.

Det är mycket vanligt att den bryter ut i samband med en vanlig förkylning, till exempel.

Om du får en ögoninflammation som orsakas av bakterier, och den inte läker ut av sig själv, eller av annan anledning behöver behandlas, kommer du troligen att få ögondroppar eller en ögonsalva med antibiotika i.

Ibland kan ögoninflammation bero på smitta med klamydiabakterier, det kan då vara spädbarn som smittats av modern vid födelsen, och denna typ av bakterieinfektion behandlas då med droppar eller salva med erytromycin som är en speciell sorts antibiotika.

En annan typ av bakterier, bältrosinfektion, kan också ge upphov till ögoninflammation, och denna kräver då en speciell behandling eftersom bältrosinfektionen orsakas av ett herpesvirus. Så, oftast läker alltså inflammationen ut av sig själv, men när behandling krävs behöver också läkaren ta reda på vad det är som orsakar din ögoninflammation om behandlingen ska bli den rätta.

Har du drabbats av ögoninflammation på grund av virus, vilket är en av de vanligare formerna av inflammation, kan du inte få någon medicin som botar, eftersom någon sådan medicin inte finns.

Däremot kan du få medicin som lindrar besvären, och antiinflammatoriska medel för att dämpa själva inflammationen.

Vid allergi

Du kan också råka ut för ögoninflammation i samband med allergiska reaktioner, och en sådan inflammation behandlas genom att du får behandling mot din allergi.

Ögondroppar som dämpar allergi finns, och det är sådana du får då.

Dessutom måste du förstås se till att undvika det ämne som utlöst din allergi och din ögoninflammation.