Antibiotika

Har du drabbats av ögoninflammation?

Det är en otroligt vanlig åkomma som drabbar de allra flesta någon gång i livet, och många får dessutom detta vid ett flertal tillfällen. De flesta ögoninflammationer orsakas av virus, men då och då kan det vara bakterier som ligger till grund för inflammationen, och i de fallen kan medicin behövas.

Salva och droppar

Om du har drabbats av en bakterieinflammation i ögonen kan du som sagt behöva använda medicin för att komma till rätta med besvären.

Det man oftast använder sig av i de här fallen är antibiotika av olika typer, beroende på vilken typ av bakterier som ligger bakom inflammationen.

Om det är stafylokocker som orsakat inflammationen brukar det oftast bli Fucithalmic som används.

Detta är en salva som oftast verkar snabbt om du följer anvisningarna från din läkare och den information som står på bipacksedeln. Att behandla med denna salva två gånger om dagen är vanligtvis tillräckligt, men något som kan vara lätt att glömma är att inflammationen inte är borta omedelbart när symptomen försvinner, och därför måste du fortsätta att använda salvan i ytterligare två dygn för att förhindra att inflammationen blommar ut på nytt. Det är inga problem att använda antibiotika mot stafylokocker i denna form, eftersom salvan blir väldigt klar och lättflytande när den droppas i ögonen, och därför går ut i ögat mycket snabbt och lätt.

Om du behöver behandla med ett bredspektrigt antibiotikum så är det oftast Chloromycetin som väljs ut för behandling.

Även detta är en salva som du stryker på under nedre ögonlocket. Även denna tas upp mycket lätt, och biverkningar är inte speciellt vanliga, vilket gör att du tryggt kan använda den för att slippa lida längre än nödvändigt av din besvärliga bakterieinflammation.

Tvätt och hygien är viktiga faktorer

Det kan vara svårt att se skillnad på en virusinflammation och en bakterieinflammation eftersom besvären är ungefär desamma oavsett orsaken till inflammationen.

När du drabbas av en inflammation kan du till en början sköta om ögonen hemma på egen hand. Tvätta rent ögonen med ljummet vatten och bomull så ofta som det behövs under dagen.

På detta sätt håller du ögonen rena och får samtidigt bort var och vätska som besvärar.

Om besvären fortfarande inte har försvunnit eller åtminstone blivit avsevärt bättre efter fem dagar kan du kontakta sjukvårdsrådgivningen för att be om råd. Det kan bli aktuellt att göra en odling för att finna ut om det rör sig om en bakteriell inflammation, vilken i så fall kan behandlas med antibiotika.

Chloromycetin och Fucithalmic är alltså de vanligaste behandlingsalternativen, men i vissa fall kan även andra läkemedel användas, exempelvis:

  • Moxafloxacin
  • Ciprofloxacin (se 1177)

Även detta är ögondroppar, men de används främst om tidigare nämnda läkemedel inte har gett önskad effekt.

Mer om olika typer av läkemedel vid ögoninflammation hittar du här.