Salva

Som du kanske redan känner till så kan ögoninflammation, både hos barn och vuxna, ha flera olika orsaker.

Hur man väljer att behandla inflammationen styrs till stor del av vilken den bakomliggande orsaken är. Om ögoninflammationen exempelvis beror på ett virus behövs vanligtvis ingen behandling eftersom den då brukar läka ut av sig själv om du ger dig till tåls.

Enbart i långvariga fall av inflammation kan behandling behöva sättas in.

Det finns dock andra fall, där den bakomliggande orsaken är en annan, när det kan bli aktuellt att behandla med salva.

Ögoninflammation salva efter några dagar

Du kan alltså drabbas av ögoninflammation av flera olika anledningar, och en av dem är allergi.

Om du till exempel är allergisk mot pollen så kan en allergisk reaktion mot detta resultera i ögoninflammation. För att dämpa besvären kan du då använda dig av salva som dämpar inflammationen. Det finns flera typer av salvor som både dämpar inflammationen och de allergiska besvären, och detta kan vara till stor hjälp när du lider av en kraftig ögoninflammation.

Även när inflammationen beror på bakterier kan behandling med exempelvis salva vara till stor hjälp.

Chloromycetin – antibiotika mot inflammationen

Det finns alltså flera olika läkemedel som kan användas när du eller ditt barn har drabbats av ögoninflammation, och ett av dem är Chloromycetin.

En salva där den aktiva substansen heter kloramfenikol.

Det här är ett bredspektrumantiobiotikum som ofta används när du har fått ögoninflammation på grund av bakterier. Salvan hjälper dig att lindra inflammationen eftersom den ser till att bakterierna inte har möjlighet att föröka sig och växa.

Hur du ska använda Chloromycetin kan variera eftersom det är din läkare som avgör vilken dos som är lämplig för just dig, men generellt brukar det gå till så att man applicerar salvan på det inflammerade ögat var tredje timme. Något som är värt att komma ihåg är att du bör fortsätta att använda salvan i åtminstone två dagar till efter att besvären har försvunnit, detta för att se till att besvären inte återkommer.

Många kan tycka att det känns obehagligt att applicera salva eftersom den ska läggas på ögat, men det behöver faktiskt inte vara så svårt. Du lägger salvan innanför det nedre av ögonlocken och när detta är gjort kommer ögat själv att se till att salvan tas upp.

Fucithalmic – en annan hjälp vid ögoninflammation

En annan salva som också kan hjälpa när du drabbats av bakteriell ögoninflammation är Fucithalmic.

Fucithalmic ögonsalva

Detta är också ett antibiotikum som angriper inflammationer som orsakas av stafylokocker.

Det vanliga när du använder denna salva är att du använder den två gånger om dagen, men naturligtvis ska du i första hand följa rekommendation från din läkare om denne sagt något annat.

Förutom dessa salvor finns det även flera typer av ögondroppar som kan tas emot ögoninflammation. Vissa av dem används vid allergirelaterad ögoninflammation medan andra är till för att användas mot bakteriell ögoninflammation.

Om du har drabbats av en ögoninflammation som är kraftig och inte vill ge med sig kan du kontakta din vårdcentral eller sjukvårdsupplysningen för att be om råd.

Där kan de också hänvisa dig till en läkare som kan skriva ut lämplig ögoninflammation salva eller ögondroppar mot besvären om det skulle behövas.

Läs mer om olika former av behandling mot ögoninflammation här.