Ett öga

Ögoninflammation i ett öga?

Vanligast när du eller kanske ditt barn får ögoninflammation är att båda ögonen blir inflammerade.

I de allra flesta fall brukar det börja i det ena ögat, och sedan efter ett par dagar, också drabba det andra ögat.

I synnerhet den sortens ögoninflammation som du kan drabbas av i samband med en förkylning brukar bete sig på det sättet, men du kan också få ögoninflammation i bara det ena ögat.

Noggrann hygien viktigt

Om bara ditt ena öga är drabbat av inflammation är det extra viktigt med god hygien.

Tvätta händerna med tvål och vatten, och försök att låta bli att gnugga dig i det irriterade ögat, och sedan i det friska.

Ögoninflammation kan vara både smärtsamt och irriterande eftersom det kan klia eller kännas som om du har grus eller skräp i ögat. Då är det naturligt att du gnuggar eller kilar, men då gäller det att tvätta händerna efteråt, så att du inte för över bakterier från det inflammerade ögat till det friska.

Ögoninflammation är ju en smittsam sjukdom, och det är förstås lite besvärligare att undvika smitta från dig själv än om du ska hålla dig undan för andra. Detta gör att det ändå nästan alltid slutar med att du har inflammation i båda ögonen, även om det som sagt är fullt möjligt att bara ha ett inflammerat öga.

Ofta värre i ena ögat

Har du haft, eller har ögoninflammation, har du kanske upptäckt att även om du har inflammation i båda ögonen är det det ena som drabbas värre.

Så brukar det ofta vara. Man kan ha två röda ögon, som vätskar eller varar, men där man tycker att det känns värre i det ena. Kanske klådan eller smärtan är värre i det ena, eller så är det ena mer svullet.

Detta är alltså ingenting konstigt, utan alldeles normalt.

Beror på orsaken

Om du får inflammation i ett eller båda ögonen kan också bero på vad det är som utlöser själva ögoninflammationen.

När den orsakas av att du smittats av ett virus eller bakterier kan man nog säga att du, i de allra flesta fall, brukar få inflammation i båda ögonen efter några dagar.

Men, en ögoninflammation kan också bero på andra saker, som till exempel allergi eller att ögat utsatts för någonting som retar och irriterar, och det på så vis skapas en inflammation.

Orsakas din ögoninflammation av att du utsatts för något du är överkänslig emot är det troligt att båda ögonen drabbas, men om den orsakas av någon yttre påverkan, som att du fått skräp i ögat eller fått stänk av någon irriterande vätska, är det en annan sak. Då uppkommer inflammationen i det öga som retats, och då är det heller inte fråga om en smittsam inflammation på samma sätt som om orsaken är virus eller bakterier. Så, om det är en sådan ögoninflammation du fått är det inte alls lika sannolikt att du behöver få inflammation i båda ögonen.

Har du fått skräp i ögat och det orsakar en ögoninflammation bör du gå till doktorn, så att han eller hon får undersöka och kontrollera att det inte sitter kvar något skräp, eller att inte hornhinnan skadats.