Feber

Feber vid ögoninflammation?

Ögoninflammation drabbar oftare barn än vuxna, och det allra vanligaste är att små barn får det i samband med förkylning.

Om ditt barn vistas på förskola sprids smittan också snabbt, eftersom barnen ofta har en nära kontakt med varandra och smittan även kan överföras via leksaker som barnet tagit i efter att det gnuggat sina inflammerade ögon.

Du kan, naturligtvis få ögoninflammation även om du är vuxen, det är inte en speciell barnsjukdom.

Det troligaste scenariot är att du då smittats av ditt barn eller av ett annat barn, men det är inte den enda möjligheten att få ögoninflammation. Du kan få ögoninflammation av virus- eller bakteriesmitta, eller av att du fått något i ögat som irriterar bindhinnan och orsakar en inflammation.

Du kan också få en inflammation i ögats bindhinna på grund av att du har blivit utsatt för någonting som orsakar en allergisk reaktion.

En sådan ögoninflammation brukar kännetecknas av att den ger mer klåda än smärta.

Feber och virus

Vid ögoninflammation som orsakas av en virusinfektion hör feber till de symptom man brukar räkna upp.

Ljuskänslighet, feber och en stickande smärta i ögat är inte ovanligt vid en virusorsakad ögoninflammation. Klåda och i vissa fall nedsatt syn kan också förekomma då. Det finns ingen egentlig behandling av ögoninflammation som beror på virus, men det går att få medicin som lindrar besvären.

Ofta ger man en inflammationsdämpande medicin för att få ner inflammationen.

Andra typer av ögoninflammation

Om du har en ögoninflammation som kommer i samband med en förkylning kan den vara orsakad av bakterier.

Om det är virus eller bakterier som ligger bakom en bindhinneinflammation kan vara svårt att avgöra. Det måste göras en odling för att ta reda på det. Men, en bakteriell ögoninflammation kan behandlas med salva eller ögondroppar som innehåller antibiotika.

Har du en rejäl förkylning och får ögoninflammation kan du förstås också ha feber, men om det då är just ögoninflammationen som ger feber är inte så säkert. Det mest sannolika då är att febern hör samman med förkylningen precis som ögoninflammationen gör, och då är det alltså inte ögonbesvären i sig som ger dig feber.

Om din ögoninflammation har andra orsaker än bakterier eller virus har du troligen inte feber.

Allergier och vätskor eller skräp som kan ge inflammation i ögat brukar inte ge feber.

Har barnet ögoninflammation och hög feber?

Om ditt barn har drabbats av ögoninflammation och har hög feber behöver du ringa vårdcentralen om du inte själv kan se orsaken till den höga febern.

Det är sällan enbart en ögoninflammation ger hög feber, även om det kan hända om inflammationen är virusbetingad.

Men, om barnet har hög feber kan det vara bra att prata med sjukvårdsrådgivningen, så att du kan få råd om ifall du behöver låta en läkare titta på barnet, eller om du kan lita på att febern hör till ögoninflammationen.