Inkubationstid

Så lång inkubationstid gäller vid ögoninflammation.

Att barn får ögoninflammation i samband med en infektion, som exempelvis en förkylning, är inte ovanligt.

√Ėgoninflammationer √§r inte en sjukdom som bara f√∂rekommer hos barn, du kan f√• det n√§r som helst i livet och av flera olika anledningar. Det √§r dock som sagt vanligt f√∂rekommande hos sm√• barn, och eftersom barn i f√∂rskole√•lder ocks√• oftare kommer i direkt ber√∂ring med andra personer, √§r det ocks√• p√• f√∂rskolan som smittan l√§ttast sprids.

Men, ögoninflammationer som är smittsamma kan också lätt spridas inom familjen eller bland andra om man inte vidtar viss försiktighet.

Om någon i din familj har en bindhinneinflammation kan det till exempel vara bra att se till att ni har var sin handduk så att inte smittan sprids via handduken. God hygien med regelbunden tvätt av händerna är också en bra hjälp, för att undvika att smitta sprids. Om ditt barn har ögoninflammation bör du försöka få honom eller henne att tvätta händerna vid måltid, och om barnet gnuggar sig i ögonen är det bra med tätare tvättningar.

Det är dock inte bara barnet som ska tvätta händerna, det är viktigt att även du, och övriga familjemedlemmar har en god handhygien under tiden barnets inflammation finns kvar.

Kan barnet gå till förskolan?

Om ditt barn bara har en lätt inflammation kan det vara på förskolan, men om ögonen varar ska det vara hemma.

Finns det var i ögonen ska du inte låta barnet gå till förskolan förrän varet försvunnit, eller om du får en antibiotikasalva till barnet så gäller istället att du ska behandla i minst två dagar innan barnet åter kan gå till förskolan. Naturligtvis beror det också på hur barnet mår.

Ett barn som inte är friskt ska förstås vara hemma längre än så.

Om ditt barn har en kraftig ögoninflammation eller är känsligt för ljus ska det alltid vara hemma, och då behöver du också kontakta läkare på akutmottagningen.

√Ėgoninflammation inkubationstid – s√• l√•ng √§r den

Inkubationstiden är den tid som går från det att du blivit utsatt för en smitta tills sjukdomen bryter ut.

När det handlar om ögoninflammation är det svårt att ange en exakt inkubationstid, eftersom det kan finnas flera olika orsaker till en sådan inflammation. Om det är bakterier som är boven i dramat brukar det ta en till två dagar innan sjukdomen bryter ut.

Det kan du bland annat se på att du oftast vid en förkylning eller liknande får inflammation i ett öga, och sedan efter ett par dagar har det spridit sig även till det andra ögat.

Den mest smittsamma varianten är den som orsakas av virus, och för det mesta kan du inte själv avgöra om det är en virus- eller bakteriegrundad inflammation eftersom de är väldigt lika.

För att få veta vilket det är kan läkaren göra en odling.