Symptom

Här kan du läsa mer om ögoninflammation symptom.

När du känner igen de 5 vanligaste symptomen så är det lättare att veta du eller ditt barn drabbats.

Ögoninflammation kallas också för bindhinneinflammation, eller på läkarspråk konjunktivit. Vem som helst kan få en ögoninflammation, men det är allra vanligast att barn drabbas.

Det kan finnas olika orsaker till att du drabbas av ögoninflammation, men den vanligaste orsaken är virus. Om din ögoninflammation orsakas av virus läker den av sig själv, men om du tycker att den verkar hålla i sig ska du förstås kontakta sjukvården.

Den infektion vi brukar kalla ögoninflammation är alltså en inflammation i ögats bindhinna. Denna täcker insidan av ögonlocket och kan också ses som en klar hinna över ögats vita del.

Fler orsaker till ögoninflammation

En virusinfektion är alltså det som oftast är orsaken till att du får en ögoninflammation, men det kan också finnas bakterier med i bilden.

Har du en allergi kan den också ge dig en inflammation i bindhinnan.

En ögoninflammation kan också ibland framkallas av någon yttre faktor som irriterar ögats bindhinna, som om du utsätts för starkt solljus eller vind som irriterar ditt öga. Om du råkar få något skräp i ögat, eller kanske stänk av någon retande vätska eller irriterande ånga, kan också detta göra att det blir en inflammation i ögat.

Ögoninflammation symptom – topp 5

Hur vet du då om du drabbats av en ögoninflammation?

De vanligaste och först uppträdande symptomen på en inflammation i ögats bindhinna är att ögat blir rött och att du får rinnande öga. Det finns dock även fler symptom som brukar visa att det verkligen är en ögoninflammation du lider av.

Dessa symptom kan variera lite beroende dels på hur kraftig inflammation du har, och vad inflammationen orsakas av.

De olika symptomen som tyder på en ögoninflammation är:

  • Ögats vita blir röd, och det röda syns oftast mest i ögats ytterkant
  • Ögat rinner eller tåras. Vätskan kan komma som klara tårar, men den kan också vara kletig, och ibland varig.
  • Varet gör att ögat är igenklistrat på morgonen, så att du måste tvätta bort var för att kunna öppna ögat. Detta är tecken på att din ögoninflammation orsakas av bakterier.
  • Det känns som om du har grus i ögat, och det kan bli ömt. Ibland kan du också få klåda, och om klådan är den mest framträdande känslan är det troligt att det är en allergi som ligger bakom inflammationen.
  • Du kan tycka att ljuset är irriterande och obehagligt, men det gör inte din syn sämre.

Alla dessa symptom kan kännas riktigt obehagliga, och om ögonen varar, så att du måste tvätta dem flera gånger om dagen kan det vara svårt att gå till jobbet eller skolan när inflammationen är som mest akut.

Vad du kan göra själv

Även om det kan vara jobbigt när du drabbas av en ögoninflammation, är det inte något farligt, och i de allra flesta fall läker det ut efter några dagar.

Om du tvättar ögat eller ögonen med ljummet vatten räcker det för att hålla borta den värsta vätskan. Tänk på att en bindhinneinflammation kan vara smittsam, så det kan vara klokt om du till exempel använder en egen handduk, så att inte bakterier sprids till andra personer i din omgivning.

Går inte besvären över efter några dagar kan du kontakta din vårdcentral för att få råd och eventuellt även medicin att behandla inflammationen med.

Läs mer om ögoninflammation behandling, klicka här.