Spädbarn

spädbarnDe flesta vet nog att det är vanligt att barn får ögoninflammation, men då tänker man kanske mest på barn i den ålder när de vistas i förskola och dagligen träffar många andra barn, och därmed utsätts för allehanda smitta.

Ögoninflammation kommer ju ofta som en följd av förkylningar och andra infektionssjukdomar som ofta härjar på förskolan.

Om du däremot är nybliven förälder och upptäcker att din lilla baby har inflammerade ögon blir du kanske både förvånad och förskräckt.

Vanligt med kladdiga ögon hos nyfödda

Du behöver inte alls bli förskräckt om din nyfödda har gulaktigt sekret i ögonen.

Det är mycket vanligt och det beror på att det lilla barnets tårkanaler än så länge är för trånga, och därför kan barnet få upprepade ögoninflammationer den första tiden. Detta brukar växa bort, och när barnet uppnått ett års åldern brukar de problemen vara borta.

Om du ser att det lilla barnet har ett sådant gulaktigt sekret i ögonvrån kan du tvätta med ljummet vatten. Du kan också använda koksaltlösning. Tvätta alltid från den yttre ögonvrån, inåt mot den inre.

Om ditt nyfödda barn får en ögoninflammation ska du genast ta kontakt med sjukvården.

Ögoninflammation spädbarn – överförd smitta

Spädbarn kan också få ögoninflammationer som beror på att smitta överförts från modern.

Om ditt nyfödda barn får en kraftig ögoninflammation kan det bero på att klamydiabakterier har förts över från modern vid förlossningen. Ögat blir då ofta svullet och du kan se en sorts knottrig rodnad.

Om du ser dessa symptom bör du genast kontakta barnavårdscentralen. Denna typ av ögoninflammation behandlas med lite annan medicin än vanlig ögoninflammation, så därför ska du genast berätta om du misstänker en klamydiainfektion. Barnet kommer då att få en lösning som innehåller antibiotikatypen erytromycin. Det är viktigt att du behandlar barnet med denna lösning så länge som din läkare säger, eftersom bakterierna kan bli resistenta om du avslutar behandlingen i förväg.

Olika behandlingar beroende på typ av ögoninflammation

För andra typer av ögoninflammation ser behandlingen lite olika ut, beroende på vad det är som orsakar inflammationen.

Om barnet har en ögoninflammation som beror på bakterier (andra än klamydiabakerier) kan man behandla med ögondroppar eller ögonsalva med antibiotika. Ögoninflammation som är orsakad av virus har däremot inget direkt botemedel, men då kan man behandla med inflammationshämmande medicin för att dämpa besvären.

Ögondroppar kan man också använda för att lindra besvären oavsett vad som orsakar inflammationen, men då det handlar om så små barn som spädbarn måste du alltid prata med barnavårdscentralen först, för att höra vad som är lämpligt.

Att tvätta ögonen då och då med en bomullstuss eller kompress doppad i ljummet vatten eller koksaltlösning fungerar också som lindring.

Se även ögoninflammation och barn.